• tasarım süreci

    Firmanın logoya ve kurumsala ihtiyacı varsa, önce kurumsal oluşturulmalıdır. Oluşturulacak çizgi ve renklerin yapılan diğer çalışmalarda da (dosya, ajanda, web tasarım, ambalaj v.b.) doğru bir biçimde kullanılmasıyla bütünlük sağlanabilir.

    Tasarım sürecinin başındaki görüşme sırasında, kurum yetkilisinden mevcut durum, varılmak istenen nokta, hedef kitle, ürün/hizmet özellikleri gibi konularda bilgi alınır ve ertesinde çalışma süreci başlar.

    Logo çalışmasında, en az 5 farklı öneri ve bu önerilerin yatay, dikey ve renk çeşitlemelerini içeren ilk sunum yapılır. İhtiyaç duyulması halinde, kararlaştırılan logonun farklı geometrik varyasyonları ve renklerinin olduğu ikinci bir sunum yapılır. Uygun bulunan logo, çeşitli programlarda ve uygulamalarda (baskı, web, vb.) kullanılmak üzere farklı formatlarda kaydedilip teslim edilir.

    ¯