tisas

TİSAŞ – Trabzon Silah Sanayi A.Ş. logo ve kurumsal kimlik çalışması.