RoboGait

RoboGait logo, kurumsal kimlik çalışması; broşür ve diğer görsel grafik çalışmaları