mohawk

Mohawk – Adventure Sportswear logo ve kurumsal kimlik çalışması, ambalaj etiketi tasarımı.