etc-is

ETC-IS Bilgi İşlem Teknoloji A.Ş. logo ve kurumsal kimlik çalışması, broşür ve basın ilanı tasarımı.